Loading...
To jest produkt polski.
Jesteś tutaj: Regulamin

Warunki korzystania

 1. Definicje
 2. REGULAMIN
  Niniejszy regulamin.
  SERWIS
  Platforma informacyjno-informatyczna podłączona jest do sieci Internet, za pomocą której Użytkownicy mają możliwość korzystania z mechanizmów wyszukiwania czy też z usług dodatkowych, dostępna pod adresem polskataxi.com.
  ADMINISTRATOR SERWISU
  Właściciel serwisu polskataxi.com.
  UŻYTKOWNIK
  Każda osoba korzystająca z serwisu polskataxi.com.
  KLIENT
  Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług polskataxi.com.

 3. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu polskataxi.com przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą zapewnieniu prywatności, ochronie gromadzonych oraz przetwarzanych danych osobowych, a także bezpieczeństwu korespondencji.
  2. Polskataxi.com zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz dokonywania w nim zmian.
  3. Użytkownik Serwisu polskataxi.com zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

 4. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu polskataxi.com jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu – zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji czy też elementów graficznych, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
  3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.
  4. Administrator Serwisu nie daje gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polskataxi.com będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy też rezultat poszukiwań będzie odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości czy dokładności uzyskanych informacji.
  5. Administrator Serwisu ma prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego układ czy treść.
  6. Polskataxi.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
  7. Polskataxi.com nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klientów polskataxi.com. w tym zakresie roszczenia kierowane mogą być tylko do Klientów polskataxi.com.
  8. Polskataxi.com nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści podczas wykonywania umowy korzystania z Serwisu.
  9. Polskataxi.com nie bierze jakiekolwiek odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu z sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Trzeba dodać coś, że adminiastrator ma prawo moderowania informacji. Bo jak nie będą aktualizować, to będą stare. Jak z synchronizowaniem cen z innym ich serwisem.

 5. Warunki rejestracji
  1. Podczas procesu rejestracji w Serwisie polskataxi.com Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i rzetelnych danych oraz do ich aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian.
  2. Z konta może korzystać tylko Klient.
  3. Klient może posiadać tylko jedno konto w serwisie, z którego tylko on może korzystać.

 6. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis polskataxi.com powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego, który dostępny jest na stronie polskataxi.com.
  2. Reklamację należy zgłaszać do 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez polskataxi.com.
  4. Decyzja Serwisu polskataxi.com jest ostateczna.
  5. Serwis polskataxi.com nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podmiotów trzecich. Reklamacje związane z usługami osób trzecich mogą być kierowane i rozpatrywane wyłącznie do tychże osób.

 7. Prawo własności do informacji
  1. Wszelkie prawa do informacji zamieszczonych w Serwisie przysługują polskataxi.com.
  2. Polskataxi.com informuje, że Klient umieszczając w Serwisie treści, loga, znaki towarowe itp. oświadcza, że posiada odpowiednie prawa autorskie, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.
  3. Klient udziela Serwisowi polskataxi.com nieodpłatnej licencji do wykorzystywania zamieszczonych treści bądź loga na czas nieokreślony oraz włączenia do zbioru danych polskataxi.com i powszechnego udostępniania. Jeżeli powyższe oświadczenia będzie nieprawdziwe, wówczas Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich, a także pokryć szkody i koszty Serwisu polskataxi.com związane z powyższymi roszczeniami.
  4. Użytkownicy Serwisu polskataxi.com upoważnieni są do korzystania z udostępnionych w nim treści w celu własnego użytku. Inne formy wykorzystania udostępnionych treści są zabronione bez pisemnej zgody Serwisu polskataxi.com.
  5. Źródłem danych w Serwisie są również dane podane do publicznej wiadomości i powszechnego udostępniania i użytkowania.

 8. Prywatność
  1. Użytkownik korzystający z serwisu wyraża zgodę na politykę prywatności serwisu.

 9. Google Maps
  1. Niektóre elementy na stronie internetowej korzystają z Google Maps API. Przez korzystanie z tych elementów, Użytkownicy wyrażają zgodę na związanie Warunkami korzystania z usług Google.

 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie polskataxi.com.
  2. W każdej chwili Serwis polskataxi.com ma prawo do zmian Regulaminu.
  3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
Polityka prywatności Regulamin Prześlij opinię
Zamknij X

Pliki Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej w Polityce prywatności
© 2015-2024Logo www.rmaes.com